Łukasz Kozłowski

główny ekonomista
Federacji Przedsiębiorców Polskich

Działalność

Federacja Przedsiębiorców Polskich

Federacja Przedsiębiorców Polskich

główny ekonomista
od 07.2018 r.

Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej

Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej

główny ekonomista (10.2017-06.2018)
ekspert ekonomiczny (05.2013-09.2017)

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

członek rady nadzorczej
2016-2017

Rada Dialogu Społecznego

Rada Dialogu Społecznego

członek zespołu problemowego ds. ubezpieczeń społecznych
od 12.2015 r.

Eurofound

Eurofound

(Europejska Fundacja na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy)

zastępca członka rady zarządzającej
od 12.2016 r.

Szkoła Główna Handlowa

Szkoła Główna Handlowa

uczestnik stacjonarnych studiów doktoranckich
absolwent studiów licencjackich i magisterskich
kierownik oraz wykonawca dwóch projektów badawczych

Narodowy Bank Polski

Narodowy Bank Polski

stypendysta w ramach programu naukowych stypendiów doktoranckich fundacji NBP w latach 2015-2016

Forum Obywatelskiego Rozwoju

Forum Obywatelskiego Rozwoju

absolwent Jesiennej Szkoły Leszka Balcerowicza (2010 r.) – wyróżnienie
współpracownik działu analitycznego w latach 2012-2013

Instytut Wolności

Instytut Wolności

absolwent I edycji Szkoły Przywództwa Instytutu Wolności (2015 r.)
członek Klubu Absolwenta SPIW

Prawdometr Europejski

Prawdometr Europejski

współtwórca projektu realizowanego w latach 2014-2015

Publikacje

Ekspertyzy, raporty

Raport o pracy
2016, red. M. Gładoch
współautor

Determinanty cen na polskim i światowym rynku oleju rzepakowego
2016

Wpływ podnoszenia płacy minimalnej oraz opodatkowania pracy na poziom zatrudnienia w Polsce
2015Publikacje naukowe

Szacunek potencjalnych niesfinansowanych zobowiązań ochrony zdrowia w Polsce w latach 2015-2025
2016, w: Wkład nauk ekonomicznych w budowę kapitału społecznego, red. M. Menkes

Ewolucja postrzegania przez nauki ekonomiczne wpływu sektora finansowego na wzrost gospodarczy przed i po kryzysie finansowym
2016, Kwartalnik Prawo-Społeczeństwo-Ekonomia nr 4/2016
współautorzy: D. Bosek-Rak i M. Muszyński

Metody prognozowania upadłości przedsiębiorstw
2016, w: Anatomia kryzysu w przedsiębiorstwie, red. P. Dziurski i M. Romanowska

Artykuły publicystyczne

Zatrudnienie przestaje rosnąć, ale poprawia się jego struktura
28.02.2017, Obserwator Finansowy

Po co regulować, skoro można zniszczyć
8.02.2017, Rzeczpospolita

Spóźniona normalizacja
31.01.2017, Parkiet

Desperacja emerytalna
16.12.2016, Rzeczpospolita

Automatyczny wiek emerytalny
grudzień 2016, Biuletyn IGTE

Demograficzna dźwignia przeobraziła się w maczugę
28.11.2016, Parkiet

W mediach

Prasa

Emerytalna wyrwa na rynku pracy
Rzeczpospolita, 6.03.2017

Inspektor jest wyrozumiały. Ale tylko do czasu
Dziennik Gazeta Prawna, 2.03.2017

Fala kontroli zaleje firmy
Puls Biznesu, 2.03.2017

ZUS dostał broń do walki z oszustami
Dziennik Gazeta Prawna, 1.03.2017

TV / Radio

Konstytucja dla biznesu i ustawa o małej działalności w kontekście składek do ZUS
Polskie Radio - Jedynka, 6.03.2017
Sygnały dnia

Nowe pomysły na preferencje w składkach dla przedsiębiorców
TVN24 BiS, 20.02.2017
Biznes dla ludzi

Prognozy Komisji Europejskiej dla polskiej gospodarki
Polsat News, 13.02.2017
To był dzień

Jako ekspert jednej z głównych organizacji pracodawców w Polsce komentuję dane ekonomiczne, projekty legislacyjne oraz aktualne wydarzenia gospodarcze.

Filmy

W wolnym czasie zajmuję się (między innymi) tworzeniem krótkich filmów
oraz animacji komputerowych.

Kontakt

Strona korzysta z plików cookies
Rozumiem
x